Toename biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit staat voor alle verschillende soorten leven op aarde, van kleine organismen in een sloot tot complete ecosystemen zoals bossen, oceanen en zelfs de aarde als geheel. Het omvat niet alleen verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de grote variatie binnen die soorten en de verscheidenheid aan leefomgevingen waarin ze voorkomen. Van weiden, rivieren en bossen tot stedelijke gebieden. 

Biodiversiteit is een breed begrip dat niet alleen gaat over bloemen, bomen, koralen en aaibare dieren, maar over het gehele pakket van levende organismen en hun interacties met elkaar en hun omgeving.

Waarom behoud van biodiversiteit belangrijk is

“Er zijn veel voorbeelden van achteruitgang van biodiversiteit door toedoen van de mens. Vaak komt dat door het najagen van kortetermijnbelangen. Maar uiteindelijk merken wij zelf de gevolgen” aldus professor Lawrence Jones-Walters, van de Wageningen University and Research.

Zoals ook David Attenborough in zijn documentaire ‘David Attenborough: A life on our planet’ zei: het verlies van biodiversiteit is catastrofaal voor de mensheid. De gevolgen van ontbossing zijn onder andere erosie van vruchtbare grond, waardoor landbouwgrond ongeschikt wordt voor gebruik. Bovendien kan overbevissing leiden tot afname van vangsten en zelfs tot uitsterven van bepaalde soorten. Monocultuur in de landbouw kan gewassen kwetsbaar maken voor problemen zoals plagen, ziekten en droogte. Allemaal manieren waarop voedselschaarste kan ontstaan. En iedereen weet, de mensheid kan niet leven zonder voedsel.

Wat is biodiversiteit?

Achter de verbouwing van voedsel zit meer dan je denkt. Een gezonde aarde is het fundament hiervan. Er leven in Nederland bijvoorbeeld vele soorten insecten die van groot belang zijn voor de bestuiving van wilde en landbouwgewassen. 358 soorten bijen waaronder honingbijen, meer dan 300 soorten zweefvliegen en ook nog eens dertig dagvlindersoorten bestuiven planten die de ondergrond gezond houden, zoals ook in dit artikel te lezen valt. Helaas gaat het aantal van deze soorten insecten de laatste jaren sterk achteruit. Dit geldt niet alleen voor de honingbijen die door imkers worden verzorgd, maar ook voor wilde bijen. De oorzaak hiervan is dat het landschap steeds armer is geworden aan nectarrijke bloemen en plekjes waar ze kunnen nestelen. Tevens hebben insecten te lijden onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kun je je de neerwaartse spiraal al voorstellen?

De impact van het Koploperbos op de toename van biodiversiteit

Biodiversiteit is dus mega belangrijk. En dit is een belangrijk onderwerp waar het Koploperbos iedereen onder andere van bewust wil maken. Educatie over hoe duurzaam te handelen staat hoog in het vaandel, met biodiversiteit als onderdeel hiervan. 

Ook het Koploperbos draagt zelf bij aan de toename van biodiversiteit, door allereerst een deel van een bedrijventerrein met lage biodiversiteit om te toveren tot bos. Daarnaast zijn in het Koploperbos verschillende planten, bomen, insecten en zoogdieren te vinden die elkaar versterken.  

Nog een interessant feitje over biodiversiteit is dat ongeveer 80% van de aarde’s landoppervlakte wordt beheerd door mensen, maar slechts 2% van die oppervlakte wordt beschouwd als beschermd natuurgebied. Dit betekent dat de meerderheid van de biodiversiteit in de wereld zich buiten deze beschermde gebieden bevindt en daarom kwetsbaarder is voor menselijke activiteiten. Nog een belangrijke reden om te blijven werken aan het behoud van biodiversiteit in de wereld, zowel binnen als buiten beschermde gebieden.

We moeten samen actie ondernemen om de biodiversiteit te helpen. Een natuurrijk bos op het bedrijventerrein Zuidoost in Groningen is de perfecte plek om hiermee te beginnen en anderen te inspireren. Doe je ook mee?